وبلاگ

مرکز آموزش

afratelv2
خط ویژه ۹۱۳۰۶۰۵۰-۰۲۱

سیستم پیشنهاد هاست برای سایت جدید

لطفا به سوالات خواسته شده با دقت جواب دهید تا پیشنهاد برای شما ارسال شود.

 

🙂 لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید ، زیرا صحت پیشنهاد نهایی با توجه به دقت پاسخ شما می باشد.

 

🙂 در صورتی که مواردی در این فرم دیده نشده و یا برای شما سوال می باشد با بخش پشتیبانی و فروش حتما مطرح نمایید.

 

🙂 این فرم با توجه به الگوریتم های تجربی سایر کاربران تهیه شده است لذا پیشنهاد نهایی پاسخ قطعی نیست و صرفا برای موارد عمومی می تواند پاسخ مناسبی باشد.