ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس های دفتر ایران

 دفتر مرکزی : تهران، خیابان شهید مدنی، خیابان احمد مرادبیک، ساختمان مجتمع تجاری مسعود، پلاک ۲۶، طبقه سوم، واحد ۳۰۵ ، کد پستی ۱۶۴۳۶۶۴۴۹۹ ( پذیرش آزاد با هماهنگی )

دفتر اداری : تهران ، تقاطع ولیعصر و خیابان دکتر بهشتی ، ابتدای خیابان عبادی ، پلاک ۱۵ ، طبقه ۳ ، واحد ۵ ، کد پستی ۱۵۹۶۹۸۳۱۳۱ – (پذیرش محدود با وقت قبلی)

دفتر گارانتی : تهران ، تقاطع طالقانی ولیعصر ، نرسیده به میدان فلسطین ، جنب سینما فلسطین ، مجتمع کامپیوتر خوارزمی ، همکف ، واحد ۱۶ (پذیرش محدود با وقت قبلی )

شماره های تماس

تمامی شماره ها شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۹ الی ۱۷
شماره اضطراری همه روز و روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ الی ۲۳
 • شماره پشتیبانی (خط ویژه): ۵۰ ۶۰ ۳۰ ۹۱-۰۲۱
 • شماره واحد فروش: ۸۸۸۱۲۷۰۰-۰۲۱
 • امور مشتریان : ۹۱۰۱۴۶۲۰-۰۲۱
 • فکس مستقیم : ۸۹۷۷۱۶۱۴-۰۲۱
 • شماره تماس اضطراری : ۰۹۹۹۹۹۸۵۹۲۲

ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس دفتر باکو

address= No: 1030 , Azer Aliyev St, Hasan Aliyev St, Baku , Azerbaijan

شماره های تماس

تماس از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۴
 • Tel= +994-55-914-7666

ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس دفتر لندن

address= UK, London EC1V 3PP, 26 Bastwick St

شماره های تماس

تماس از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۴
 • Tel= +۴۴-۲۰۸۰۸۹۸۲۳۲
دفتر ایران

ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس های دفتر ایران

 دفتر مرکزی : تهران، خیابان شهید مدنی، خیابان احمد مرادبیک، ساختمان مجتمع تجاری مسعود، پلاک ۲۶، طبقه سوم، واحد ۳۰۵ ، کد پستی ۱۶۴۳۶۶۴۴۹۹ ( پذیرش آزاد با هماهنگی )

دفتر اداری : تهران ، تقاطع ولیعصر و خیابان دکتر بهشتی ، ابتدای خیابان عبادی ، پلاک ۱۵ ، طبقه ۳ ، واحد ۵ ، کد پستی ۱۵۹۶۹۸۳۱۳۱ – (پذیرش محدود با وقت قبلی)

دفتر گارانتی : تهران ، تقاطع طالقانی ولیعصر ، نرسیده به میدان فلسطین ، جنب سینما فلسطین ، مجتمع کامپیوتر خوارزمی ، همکف ، واحد ۱۶ (پذیرش محدود با وقت قبلی )

شماره های تماس

تمامی شماره ها شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۹ الی ۱۷
شماره اضطراری همه روز و روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ الی ۲۳
 • شماره پشتیبانی (خط ویژه): ۵۰ ۶۰ ۳۰ ۹۱-۰۲۱
 • شماره واحد فروش: ۸۸۸۱۲۷۰۰-۰۲۱
 • امور مشتریان : ۹۱۰۱۴۶۲۰-۰۲۱
 • فکس مستقیم : ۸۹۷۷۱۶۱۴-۰۲۱
 • شماره تماس اضطراری : ۰۹۹۹۹۹۸۵۹۲۲
دفتر جمهوری آذربایجان (باکو)

ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس دفتر باکو

address= No: 1030 , Azer Aliyev St, Hasan Aliyev St, Baku , Azerbaijan

شماره های تماس

تماس از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۴
 • Tel= +994-55-914-7666
دفتر انگلستان

ارتباط از طریق فرم تماس

آدرس دفتر لندن

address= UK, London EC1V 3PP, 26 Bastwick St

شماره های تماس

تماس از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۴
 • Tel= +۴۴-۲۰۸۰۸۹۸۲۳۲
سوالات متداول